Innovation i praksis – effektivt og økonomisk

Flytning af moduler fremmer bæredygtighed

I en banebrydende indsat for bæredygtighed har Silkeborg Kommune i samarbejde med ABC Pavilloner taget skridtet til at recirkulere syv præfabrikerede moduler. Disse moduler, som oprindeligt blev anvendt ved Dybkærskonen, er nu flyttet Fritidsgårdens SFO ved Gødvadskolen. Flytningen er en integreret del af kommunes strategi for at omstrukturere og udvide skolefaciliteterne og dermed øge kapaciteten i området.

De nævnte moduler blev opført i 2018 og demonstrerer nu deres alsidighed ved at blive genanvendt og flyttet kun en halvanden kilometer væk. Denne proces understreger ikke kun den økonomiske værdi ved at genbruge byggematerialer, men også den miljømæssige bæredygtighed ved at minimere spild.

Michael Rendell Kristensen, Bygherrerådgiver hos Silkeborg Kommune, bemærker:

” At genbruge disse moduler viser vores forpligtelse til bæredygtige byggepraksisser. Det er både omkostningseffektivt og miljøvenligt”

Projektet, der forventes at tage 16 uger, illustrerer effektiviteten og hurtighed i kommunens reaktion på nye infrastrukturelle behov.

Kjeld S. Facius, direktør for ABC Pavilloner, tilføjer:

“Ved at anvende præfabrikerede moduler, viser vi, hvordan moderne byggeteknikker kan gøre en forskel i samfundet”

Denne nye tilgang markerer et vigtigt skridt i retningen af mere bæredygtige byggepraksisser, og sæter en standard for fremtidige projekter i både den offentlige og private sektor.

Tilbage