FN’s 17 verdensmål

Vores tilgang til FN’s 17 verdensmål

ABC Pavilloner A/S støtter op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, at alle 17 verdensmål er vigtige, og sammen skal vi alle trække et læs for at forbedre de sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer i verden.

Vi arbejder aktivt på reduceringen af de negative påvirkninger som byggebranchen kan have på naturen og miljøet. Vi tror på, at hver lille handlig tæller.

Læs mere om alle FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på verdensmaalene.dk.

Vi støtter disse verdensmål

logo for FN's verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et godt og sundt liv for alle, mens samtidig at fremme trivslen i alle aldersgrupper.

Vi arbejder hver dag på at opfylde verdensmål nr. 3. Vores produktion er indrette ergonomisk for at passe på vores håndværkere, og vi vælger materialer, der bidrager til et sundt indeklima for dem, der bruger vores moduler. Vi gør vores bedste for at gøre en forskel.

logo for verdensmål 7: Bæredygtig energi

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Vi skal sikre adgang til bæredygtig, pålidelige og moderne energi for alle – og til en overkommelig pris.

For at fremme brugen af vedvarende energi, anvender vi udelukkende 100% grøn strøm fra dansk vedvarende energi i vores produktion. Dette understøtter den grønne omstilling, da det indebærer, at vi investerer i CO2-neutal og bæredygtig vindenergi. Vi bruger vores overskudstræ som varmekilde, hvilket reducerer vores CO2-aftryk med ca. 50%.

logo for verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi er engagerede i at støtte verdensmål 8 ved at fremme en bæredygtig, inklusiv og vedvarende økonomisk vækst, hvor arbejdet er produktivt og alle har adgang til anstændigt arbejde.

Vores valg af materialer er designet til at sikre gode forhold gennem hele leverandørkæden, helt ned til skohuggeren, der dyrker og fælder træerne. Vi stræber efter at skabe en model, der giver dig som kunde et bæredygtigt valg, samtidig med at det fremmer økonomisk vækst i vores virksomhed.

logo for verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi træffer miljøvenlige valg i alt, fra processer til materialer. Alt vores konstruktionstræ og -plader er FSC-mærket. Vi undgår unødvendige kemikalier og skadelige produkter. Vi håndterer ikke stoffer med fare-kode 0-1 eller højere. Vi bruger kun nedbrydelige produkter. Vores moduler kan leveres som ISO 9001, 14001 og 18001 enheder. Vores bygninger kan være DNGB eller Svanemærket certificeret.

Vores udendørs områder i Engesvang har en regnvandssø og 3.000 m2 vildeng, hvilket bidrager til biodiversiteten i lokalområdet.

logo for verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi arbejder hver dag for at opfylde Verdensmål 12 om bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Et af de skridt, vi tager, er at sortere alt vores affald – både i produktionen, i administrationen og ude på byggepladsen. Vi gør vores bedste for at gøre en forskel.

Vores engagement for bæredygtig udvikling

ABC Pavilloner og vores tilknyttede selskaber er dedikeret til at støtte klimamålene og det presserende behov for at reducere vores skadelige indvirkning på naturen og miljøet. Selvom vi allerede har gjort store fremskridt, fortsætter vi med at arbejde hårdt på at optimere vores ressourceforbrug og mindske vores klimapåvirkning.

Vores klimamål for perioden 2019-2025

I Dansk ABC Holding ApS har vi fastlagt et ambitiøst mål om at reducere vores klimabelastning med mindst 50%. Dette er en forpligtelse, vi tager dybt alvorligt, og vi arbejder målrette mod at opfylde dette mål og dermed bidrage positivt til vores planet.