LCA-Beregninger

ABC Pavilloner tilbyder LCA-beregninger for mindre virksomheder, der har brug for hjælp til at opfylde de skærpede klima- og dokumentationskrav, der trådte i kraft per. 1. januar 2023.

HVAD ER LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) er en metode til at vurdere miljøpåvirkningen gennem hele livscyklussen for et produkt eller en bygning, inklusive produktion, transport, brug og bortskaffelse. Ved at beregne LCA kan man få en bedre forståelse for, hvordan et byggeri påvirker miljøet, og hvilke faktorer der kan optimeres for at reducere miljøpåvirkningen.

ABC Pavilloner kan hjælpe mindre virksomheder med at foretage LCA-beregninger, så de kan dokumentere, at deres produkter og bygninger opfylder de nye klima- og dokumentationskrav. Ydelsen tilbydes i forbindelse med byggeri på under 1000 m2. Det omfatter bl.a. udarbejdelse af LCA rapport som er en del af dokumentationen, der kræves i forbindelse med ansøgning af ibrugtagningstilladelse.

Kontakt vores miljøansvarlig Thomas K. Pedersen på tlf. +45 2643 7507 eller send en mail:tkp(Replace this parenthesis with the @ sign)abcpavilloner.dk for at høre mere om LCA-beregning.