Grøn omstilling: ABC Pavilloner skærer ned på CO2

Solcelleanlæg reducerer CO2-udslip hos ABC Pavilloner

Selvom Midtjylland har færrest solskinstimer i Danmark, har det ikke stoppet ABC Pavilloner i Engesvang fra at tage et stort skridt mod bæredygtighed. Deres nye solcelleanlæg, som nu er i drift, reducerer virksomhedens CO2-udledning med 13 tons årligt.

“Dette er et vigtigt skridt mod vores mål om en halvering af CO2-udslippet inden 2025,” udtaler Kjeld S. Facius, direktør for ABC Pavilloner.

Anlægget, installeret på virksomhedens hovedkontor, producerer nu 25% af deres årlige strømforbrug.

“Med solcellerne på vores tag, kan vi direkte benytte den grønne strøm, der produceres,” tilføjer Facius.

Installationen af solcelleanlægget understøtter også Ikast-Brande Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2050.

Udvidelse af anlægget

ABC Pavilloner har allerede planer om at udvide anlægget.

“Der er masser af plads på taget, og vi ser et potentiale i at blive endnu mere selvforsynende”, forklarer Thomas K. Pedersen, bæredygtighedsleder hos ABC Pavilloner. “Dialogen med vores leverandør har været afgørende for at finde den rigtige størrelse på anlægget.”

Flere grønne initiativer

Virksomheden har også foretaget andre grønne initiativer, som omfatter etablering af ladestandere til elbiler og øget affaldssortering.

“Vi benytter også resttræ som varmekilde, hvilket yderligere reducerer vores miljøpåvirkning” siger Pedersen. “Disse tiltag viser, at vi er dedikerede til at føre an i branchen med ansvarlige og bæredygtige praksisser.”

Disse bæredygtige tiltag er en del af ABC Pavilloners bredere strategi for at fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Vores engagement i bæredygtighed strækker sig ud over vores umiddelbare virksomhedsgrænser og ind i det bredere samfund, hvor vi aktivt bidrager til lokale miljø- og samfundsprojekter,” tilføjer Facius.
ABC Pavilloner tager afgørende skridt mod bæredygtighed ved at implementere solcelleanlæg, der reducerer CO2-udslippet med 13 tons årligt.
Tilbage