Fra naturgas til fastbrændselsfyr

Modulvirksomheder reducerer samlet CO2 udslip med hele 11 procent

De danske modulvirksomheder ABC Pavilloner og Concept Living har netop taget det næste store skridt i den grønne omstilling. Søstervirksomhederne er nemlig i fuld gang med at udskifte deres naturgasanlæg med et fastbrændselsfyr, som kan reducere virksomhedernes samlede CO2-udslip med hele 11 procent. Samtidig forventes investeringen at være tjent hjem på bare to til tre år.

Det vil fremover være overskudstræ, der bliver benyttet som varmekilde hos de midtjyske søstervirksomheder ABC Pavilloner og Concept Living. Virksomhederne, der til dagligt bygger moduler til henholdsvis udlejning og salg i Engesvang, har nemlig som alternativ til naturgas investeret cirka to millioner kroner i et nyt fastbrændselsfyr til opvarmningen af virksomhedernes produktionshaller og kontorbygninger.

Det sker som følge af de stigende priser på naturgas og som et led i at reducere virksomhedernes CO2- aftryk, lyder det fra virksomhedernes miljøansvarlig Thomas K. Pedersen. Og i følge ham forventes investeringen at være tjent hjem igen allerede efter to til tre år.

“Der er ingen tvivl om, at vi vil opleve store økonomiske besparelser ved at gå fra naturgas til fastbrændselsfyr. Vi fører omtrent syv måneder om året, hvor det sidste år kostede cirka 10.000 kroner ekstra om dagen at fyre med naturgas på grund af prisstigningerne. Derfor forventer vi alene på syv måneder at opnå en besparelse på over en million kroner – og på bare to til tre år at have tjent hele investeringen hjem igen, fortæller Thomas K. Pedersen og fortsætter:

“Samtidig viser vores beregninger, at vi alene ved at skifte til fastbrændselsfyret kan reducere virksomhedernes samlede CO2-udslip med hele 11 procent, hvis vi kigger på gennemsnitsforbruget for de seneste tre år. Det understøtter derfor i høj grand vores egen klimastrategi, hvor vi vil reducere virksomhedernes samlede CO2-udledning med 50 procent i 2025 sammenlignet med niveauet i 2018

Opvarmes med overskudstræ fra egen produktion

ABC Pavilloner og Concept Living er således lige nu godt i gang med at indrettet et fyrrum med den nye fjernvarmekedel. Samtidig har de to virksomheder investeret i en træknuser, så overskudstræ fra deres egen produktion fremadrette kan anvendes som varmekilde.

“Vi har de sidste tre år gemt for eksempel engangspaller, træstumper og lignende, så vi nu har et stort lager med træ, vi slev kan knuse med vores nye træknuser og bruge til opvarmning. På den måde bliver vi langt henad vejen mere selvforsynende, men med muligheden for at købe ekstra flis. Og her er vi så heldige at have en nabovirksomhed, vi kan købe flis fra, så det ikke belaster miljøet i forhold til tranporten, fortæller Thomas K. Pedersen og fortsætter:

“Og selvom vi skulle få behov for at købe ekstra flis, så sparer vi fortsat meget ikke alene i kroner og øre, men også i forhold til CO2-udledning ved den nye løsning. Det skyldtes blandt andet også, at brænding af træ betragtes som CO2-neutral, fordi det kun udleder det CO2, som det har optage gennem sin levetid.
Tilbage